HISTORIE MOPSÍKŮ

 O původu mopse se dodnes vedou diskuse. Nejpravděpodobněji toto plemeno pochází z Dálného východu, tedy Číny a Tibetu, odkud se dále rozšiřuje do Japonska a v 16. století je dovezeno námořníky holandské Východoindické společnosti do Holandska, kde se skoro na 300 let stávají společníky šlechticů a králů. V Číně bylo toto plemeno odedávna známé jako hapa (někdy psáno happa), což byl pes podobný krátkosrstému pekingskému psíku. Za vlády Viléma III. Oranžského se mops dostává i do Anglie, kam si ho přiváží Vilém se svou manželkou Marií II. Stuartovnou, královský pár si přivezl mnoho mopsů, kteří nosili oranžovou stuhu kolem krku, na důkaz jejich příslušnosti ke Královskému domu Oranžskému. Plemeno si rychle získalo v Anglii oblibu a brzy se stalo známým pod jménem holandský pug, později jenom pug nebo pug-dog. Poté jeho rychle získaná sláva upadá a znovu se objevuje až ve 20. století, kdy jejich obliba zase stoupá.